Maries Sagopåsar som följer Läroplanen

“Barnen älskar när vi dramatiserar sagor på våra samlingar. Att leka sagan ger barnen så mycket mer än att bara lyssna till den. Det blir mer konkret, lättare att förstå och de blir själva mer delaktiga och aktiva i berättelsen och lär med hela kroppen.”

Marie Linander. Förskollärare

Marie har bokstavligen knytet ihop säcken med Ebba Ómarssons tankar kring Hubbe Humla och Pirre & vänner med sina sagopåsar. Tack vare dessa kan budskapen i böckerna komma fram ännu tydligare för de minsta och även användas enligt läroplanen. Det ger fler möjligheter till samtal om vänskap och vikten att vara snäll. Just detta är författarens stora önska med böckerna.

Boken förvaras tillsammans med all rekvisita i en påse som tydligt visar vilken saga det gäller. Vi börjar med att sätta oss i en ring tillsammans med barnen. Ett litet underlägg, där vi spelar upp sagan, blir spelplanen för övningen. Denna finns i påsen tillsammans med övrigt material.”Vi brukar lägga ut det mitt i ringen på samlingen så alla kan se och det blir en avgränsad plats där sagan utspelas.” säger Marie.

Dessa sagostunder ger en fin gemenskap och är givande och roliga för både barn och vuxna. De ger tillfälle till mycket lärande och många av målen i läroplanen uppnås.

Barnen är själva delaktiga i berättandet. De får ett ökat ordförråd, deras språkförståelse och begreppsbildning övas, och de tränas i turtagning.

När sagan plockas ihop kan barnens språkförståelse testas. Detta genom att be barnen i tur och ordning ta en specifik sak var att lägga tillbaka ner i påsen. Även de allra minsta är tidigt med på denna lek, annars hjälper de större gärna till och visar dem.

Sagorna från Smultron Förlag har alla ett tydligt budskap, som enkelt kan kopplas till diverse samtalsämnen om vänskap och hur man är en snäll kompis. Barnen får sätta ord på våra olika känslor, pratar om empati och respekt.

Med dessa snälla böckerna som grund, med sitt tydliga budskap och genomgående tema, kan man få ett fint samtal om frågeställningar som exempelvis;

  • Vad är en bra vän?
  • Hur är man en bra vän?
  • Vad gör man med sina vänner?
  • Hur kan man hjälpa varandra?
  • Hur kan man samarbete?
  • Diskussioner om empati, respekt och ansvar för varandra.

Enligt förskolans läroplan Lpfö 98/10 kommer många av målen under “Normer och värden, utveckling och lärande och barns inflytande in som naturliga inslag i barnens vardag då vi arbetar med sagopåsarna.

Påsarna är Handsydda med kärlek av Marie och kan beställas till en kostnad av 1450kr respektive 945kr.

Glöm inte att ladda ner ditt diplom och visa att du är en bra kompis

Titta här hur vi leker med sagopåsen Pirre och Fiskfällan och samtidigt följer läroplanen.