Allmänna villkor (Köpvillkor)

Köpevillkor

Följande köpevillkor gäller för köp hos Smultron Förlag 556777-3527.
Postadress: Fågelsträcket 17, 181 46 Lidingö.
Besöksadress: Fågelsträcket 17, 181 46 Lidingö, Sweden
Tel: 070-440 02 94
E-postadress: ebba@smultronforlag.se

Smultron Förlag säljer böcker, pedagogiskt material samt leksaker via Internet till privatkunder (”Kund”).
Privatkunden måste vara över arton (18) år. Försäljning sker via webbplatsen www.smultronforlag.se
Genom att slutföra en beställning i ovanstående kanal, accepterar Kund Köpevillkoren.
Smultron Förlag reserverar sig för eventuella fel i artikelinformation eller i övrigt på Webbplatsen.

Priser och avgifter
Gällande produktpris inklusive moms är det pris som vid beställningen framgår på Webbplatsen. Smultron
Förlag förbehåller sig rätten att ändra produktpriser utan föregående avisering.
Privatkund boende inom EU betalar svensk moms medan Privatkund boende utanför EU inte betalar svensk
moms, eventuell moms i hemlandet betalas av kund. (Moms på tryckta böcker är 6 %).

Fraktavgifter vid leverans inom Sverige
Aktuella fraktavgifter framgår av i webshoppen vid beställning, beroende på försändelsens vikt.

Fraktavgifter vid leveranser utanför Sverige
Vid leveranser utomlands tillkommer en fraktavgift baserad på Smultron Förlags kostnad för leveransen
samt, i förekommande fall, införsel- och tullavgifter. Denna kostnad tas ut per fysik leverans och inte per
order.

Beställning
Beställning kan endast göras på www.smultronforlag.se såvida inte särskild överenskommelse ingåtts före
beställningen.
Bindande köp uppkommer först när Smultron Förlag per e-post bekräftat beställningen. Smultron Förlag
reserverar sig för slutförsäljning av beställd produkt.
Kund har rätt att före Smultron Förlags expediering av ordern per e-post avbeställa hela eller viss del av sin
beställning.
Med expediering menas att Kund erhållit e-post om att ordern är skickad eller finns för avhämtning,
alternativt om Kund fått en del av sin beställning.
Meddelanden från Smultron Förlag sänds normalt till den e-postadress som Kund angivit vid beställning,
undantaget meddelanden i samband med utnyttjande av ångerrätt och i samband med reklamation.
Kund förbinder sig att efter gjord beställning bevaka sin e-post.
Beställning hos Smultron Förlag sker via webbshoppens kassa.
Kund ansvarar för att korrekta och fullständiga uppgifter är registrerade i beställnings formulären.
Kund som beställer via webbshoppen kassa anger:

 • Fullständigt För- och efternamn
 • Personnummer
 • Faktureringsadress
 • Leveransadress om annan än Faktureringsadress
 • Telefonnummer

Kund godkänner köpevillkoren och lämnar därmed samtycke till personuppgiftsbehandling.
Kund ansvarar för att korrekta och fullständiga uppgifter är angivna i Snabbkassa.

Betalning
Betalning sker via Paypal, Paypalkonto eller Betalkort som stöds av Paypal.
Utanför Sverige
För leveranser utanför Sverige kan betalning endast ske med Paypal.
Betalning sker via Paypal, Paypalkonto eller Betalkort som stöds av Paypal.

Leverans
Leverans sker normalt med normalleverans av paket eller varubrev till Privatkund.
Beställda produkter levereras enligt normalleverans, 4-6 arbetsdagar plus postens leveranstid inom Sverige.
Om leveranstiden beräknas bli längre än vad som anges underrättas Kund per e-post, som då har rätt att
innan expediering per e-post annullera sin beställning.
Leveranstid utländska försändelser: leverans 4-6 arbetsdagar plus postens leveranstid i hemlandet.
Smultron Förlag ansvarar för varorna vid leverans till Kund. Varan anses vara levererad när försändelsen är
utdelad i brevlåda, avlämnad som Påse på dörren, uthämtad hos ombud eller kvitterad vid leverans till dörr.
Kund ansvarar för varorna vid retur till Smultron Förlag. Varan anses levererad då kundreturen är inkommen
och registrerad hos Smultron Förlag/Förlagssystem.
Om Kund inte hämtar ut en försändelse, eller försändelse går i retur på grund av felregistrerade uppgifter,
har Smultron Förlag möjlighet att ta ut en avgift, om för närvarande 149 kronor, som ersättning för frakt och
omkostnader.
Vid retur från utlandet debiterar Smultron Förlag Kund alla fraktkostnader för försändelsen samt en avgift
om för närvarande 149 kronor som ersättning för hantering och omkostnader.

Ångerrätt
Kontakt kan ske via ebba@smultronforlag.se eller alternativt Konsumentverkets standardformulär.

Reklamation
Om Smultron Förlag har levererat en felaktig eller skadad produkt eller om försändelsen försvunnit under
transporten ska Kund reklamera till Smultron Förlag.
Kontakt sker med Smultron Förlag kundservice via e-post: ebba@smultronforlag.se .
Reklamation ska minst innehålla följande information:

 • ordernummer,
 • fakturanummer, och
 • titel på de produkter som kund vill reklamera.

Retur vid reklamation får ske först när reklamation gjorts och returinstruktioner erhållits från Smultron
Förlag. Kund har rätt att returnera felaktig produkt på Smultron Förlag bekostnad förutsatt att Kund följer
Smultron Förlag instruktioner. Retur får inte ske mot postförskott eller efterkrav.

Vid godkänd reklamation har Kund rätt att:

 1. kostnadsfritt erhålla en ny, felfri produkt; eller
 2. behålla produkten och få ett överenskommet prisavdrag; eller
 3. häva köpet, varvid produkten returneras och erlagd betalning återfås.

Ansvar
Utöver vad som framgår av köpevillkoren och tvingande konsumentlagstiftning har Smultron Förlag inget
ansvar för fel eller förseningar och Smultron Förlag ansvarar varken för direkt eller indirekt skada.
Smultron Förslag ansvarar inte för innehållet på webbplats till vilken länk finns från Webbplatsen.
Smultron Förlag ansvarar inte för obehörig åtkomst till eller ändring av sådant Kund erhållit genom
Webbplatsen eller för annans eventuellt brottsliga användning av sådant.
Smultron Förlag ansvarar inte för andras intrång i tredje mans immateriella rättigheter genom användning av
de tjänster som tillhandahålls genom Webbplatsen.
Smultron Förslag ansvarar inte för någon skada, direkt eller indirekt, som uppstått genom användandet av
eller oförmågan att använda Webbplatsen.
Smultron Förlag ansvar överstiger under inga omständigheter erlagt pris för aktuellt köp.

Personuppgiftsbehandling
Personuppgiftsbehandling sker i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).
När Smultron Förlag inte längre har laglig grund för att fortsätta personuppgiftsbehandlingen sker gallring i
form av borttag eller anonymisering.
Genom att acceptera köpevillkoren lämnar Kund sitt godkännande till denna personuppgiftsbehandling.

Cookies
För att handla via Webbplatserna behöver din webbläsare vara inställd för att ta emot cookies. Cookies
används även för att lagra opersonlig aggregerad besöksstatistik i Google Analytics, ett analysverktyg
Smultron Förlag använder för att förbättra användarupplevelsen på Webbplatserna.
Genom att navigera på Webbplatsen lämnar du ditt samtycke till hanteringen av cookies enligt ovan.
Cookien ligger lagrad i din dator tills du själv tar bort den.

Ändring av Avtalsvillkoren
Dessa villkor gäller tills vidare men köpevillkoren kan ändras av Smultron Förlag.
Efter att Kund gjort sin beställning har inte Smultron Förlag rätt att ändra sina villkor för aktuell beställning.

Tvist
Svensk rätt ska tillämpas på samtliga köp hos Smultron Förlag. Tvister ska avgöras i och av svensk allmän
domstol. Konsumenter kan även få tvister med anledning av Avtalsvillkoren prövade av Allmänna
reklamationsnämnden (ARN), vars rekommendationer Smultron Förlag följer. Beslut från ARN är en
rekommendation och inte tvingande. För mer information se www.arn.se.
Dessa Köpevillkor upprättades den 2018-12-10.