Henke Golfmus

”Om Henke kan, så kan du också!”

Henrik Stenson uppnådde sina vildaste drömmar och så kan du, så länge du tror på dig själv. Det är meddelandet i Henke Golfmouse, en bildbok för barn och deras vuxna som Henrik Stenson skrev tillsammans med illustratören och författaren Ebba Omarsson.

Throughout the book we get to follow Henke Golfmouse on a nine-hole round of golf. With every hole the reader gets little pieces of advice that shows you how you can reach your dream, no matter what your dream is. So what are you waiting for? Come along on a round of golf in the art of achieving your dream!

If you follow us on Instagram we’ll make sure to always keep you updated on all the newest happenings. Just click on the icon at the bottom of the page and take a look!

Henrik Stenson är Henke Golfmouse!

Släppt i slutet av juni! För mer info följ oss på Instagram

Henrik Stenson är Henke Golfmus!

Köp här