Henke golfmus

Henke Golfmus ”Om Henke kan, så kan du också!” Henrik Stenson uppnådde sina vildaste drömmar och så kan du, så länge du tror på dig själv. Det är meddelandet i Henke Golfmouse, en bildbok för barn och deras vuxna som Henrik Stenson skrev tillsammans med illustratören och författaren Ebba Omarsson. Throughout the book we get [...]